Nên áp dụng lối chơi đa dạng nhưng phải ổn định

Nên áp dụng lối chơi đa dạng nhưng phải ổn định

Nên áp dụng lối chơi đa dạng nhưng phải ổn định